DIGITAAL ZELFPORTRET

jongeren, moderne media en onderwijs

ONDERBOUW

 


 

 1   PLON


Het PLON uit Utrecht - Project Leerplan Ontwikkeling Natuurkunde - heeft in de periode 80-86 een grote hoeveelheid natuurkundige projecten geproduceerd. We hebben toen met een grote groep goede leraren met veel eerst graders het onderwijskundig materiaal verbeterd. Dat heeft geleid tot een kleine 100 gestencilde projecten die nog altijd gratis te downloaden zijn van de PLON-site. Kijk er eens rond, het meeste materiaal is van zeer goede kwaliteit.

 https://eldb.sites.uu.nl/2017/07/10/plon/


2    ASTRONOMIE

Voor het onderwerp Astronomie is de tweede klas (vaak) de gevoelige periode, leerlingen vinden het dan ZEER interessant. Hieronder de lesbrief Astronomie en de bijbehorende PPT. De PPT gebruiken we bij de inleiding van het onderwerp, het is een serie plaatjes over astronomische objecten. Dit is de simpele versie, soms ook doen we een ingewikkelder versie compleet met versnelling en gewichtloosheid.

 

LESBRIEF ASTRONOMIE
de leerlingen tekst: uitleg en vragen, antwoorden staan in de PPT
ASTRONOMIE lesbrief.doc (4.47MB)
LESBRIEF ASTRONOMIE
de leerlingen tekst: uitleg en vragen, antwoorden staan in de PPT
ASTRONOMIE lesbrief.doc (4.47MB)
PPT ASTRONOMIE
uitleg en antwoorden bij de lesbrief
ASTRONOMIE PPT.ppt (14.61MB)
PPT ASTRONOMIE
uitleg en antwoorden bij de lesbrief
ASTRONOMIE PPT.ppt (14.61MB)

 

3    BRUGGEN

Het  PLON liet in  BRUGGEN tweede klassers een brug bouwen van papier en karton. Eerst werd dan de theorie van trek- en duwspanning gedaan, daarna werd er gebouwd. Het materiaal (PPT en lesbrief) hier geeft die theorie en laat leerlingen daarna bouwen. Het gaat in totaal om 6 tweede klas lessen.

 

PPT BRUGGEN
instructie bij het maken van een papieren brug
BRUGGEN.ppt (3.68MB)
PPT BRUGGEN
instructie bij het maken van een papieren brug
BRUGGEN.ppt (3.68MB)
EEN BRUG BOUWEN
kleine techniekopdracht voor de tweede
BRUGGEN lesbrief.doc (232KB)
EEN BRUG BOUWEN
kleine techniekopdracht voor de tweede
BRUGGEN lesbrief.doc (232KB)

 

 

4    LICHT EN KLEUR IN DE DUINEN

Dit is een Minnaertachtig project: de fraaie natuurverschijnselen die je buiten kunt zien (halo's regenboog, groene flits, onweer enz.) worden besproken en verklaard. Dit project is vooral motiverend bedoeld, maar er zit ook lastige natuurkunde in die op een aparte wijze wordt behandeld (tralie, golflengte).

PPT LICHT EN KLEUR IN DE DUINEN
uitleg en antwoorden bij de lesbrief
LICHT EN KLEUR IN DE DUINEN.ppt (1.85MB)
PPT LICHT EN KLEUR IN DE DUINEN
uitleg en antwoorden bij de lesbrief
LICHT EN KLEUR IN DE DUINEN.ppt (1.85MB)

 

LESBRIEF LICHT EN KLEUR IN DE DUINEN
uitleg en vragen
LICHT EN KLEUR IN DE DUINEN.doc (4.44MB)
LESBRIEF LICHT EN KLEUR IN DE DUINEN
uitleg en vragen
LICHT EN KLEUR IN DE DUINEN.doc (4.44MB)

 

 

5   MUZIEK

ik heb vaak geprobeerd MUZIEK in de onderbouw bij Natuurkunde te doen - en anders bij de vierde bij NLT -  om dingen met golflengte vaker aan de orde te laten komen. Leerlingen die dit alleen in de vijfde krijgen hebben vaak wat moeite met het onderwerp licht als golfverschijnsel.

 

LESBRIEF MUZIEK
uitleg, vragen en keuzeonderzoeken
LESBRIEF MUZIEK.docx (1.09MB)
LESBRIEF MUZIEK
uitleg, vragen en keuzeonderzoeken
LESBRIEF MUZIEK.docx (1.09MB)

 

PPT MUZIEK
uitleg en antwoord op de vragen uit de lesbrief
PPT Muziek.ppt (20.41MB)
PPT MUZIEK
uitleg en antwoord op de vragen uit de lesbrief
PPT Muziek.ppt (20.41MB)

 

 

 

6  WERELD ENERGIE PROBLEEM

Hieronder de LESBRIEF WEP, de natuurkunde van Arbeid en Energie in de context van het wereld energie probleem. Het is gewone natuurkunde op derde klas niveau over Arbeid, Kinetische en Zwaarte energie en begrippen als Vermogen en Rendement, waarbij er zowel traditioneel aan omzettingen gerekend wordt als aan energie centrales.


 

LESBRIEF WEP
De leerlingen tekst over het wereld energie probleem
2 LESBRIEF WEP.docx (5.29MB)
LESBRIEF WEP
De leerlingen tekst over het wereld energie probleem
2 LESBRIEF WEP.docx (5.29MB)
PPT WEP
Presentatie met uitleg en antwoorden
PPT WEP.ppt (21.97MB)
PPT WEP
Presentatie met uitleg en antwoorden
PPT WEP.ppt (21.97MB)

 

 

 7    AUTOMATEN

 Hieronder de tekst en de PPT van het project Automaten uit 3 HAVO.

 

 

LESBRIEF AUTOMATEN
leerlingentekst
automaten 3e klas.doc (1.54MB)
LESBRIEF AUTOMATEN
leerlingentekst
automaten 3e klas.doc (1.54MB)
PPT AUTOMATEN
Uitleg en antwoorden op de vragen
PPT AUTOMATEN 3 HAVO.pptx (2.93MB)
PPT AUTOMATEN
Uitleg en antwoorden op de vragen
PPT AUTOMATEN 3 HAVO.pptx (2.93MB)